VI CONCURS DE DEBATS DEL

TORTOSA ENGLISH FESTIVAL 2018

 UNIVERSITY/SENIOR/JUNIOR/PRIMARY SCHOOL


VI TORTOSA ENGLISH FESTIVAL

 DEBATE CONTEST SENIOR & UNIVERSITY

JUNIOR ENGLISH IN PRACTICE
In order to register and for more info regarding the 

Junior and Senior debates, please contact:

 

                 

                   Irene Forés: irenefores@hotmail.com       

                                     Francesca Estorach:ffestorac@gmail.com                  

                Clara Curto:clara_cuco85@hotmail.com

              Emigdi Subirats: emigdi@hotmail.com


 

In order to register and for more info regarding the

 University debates, please contact:

 

                  Àngels Piquet: angelspiquet@gmail.com       

           UNIVERSITY DEBATE RULES

 

Poden participar els alumnes de qualsevol universitat i de qualsevol grau, que s’hagin inscrit abans de divendres 30 de març de 2018. No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

 

Cada alumne/a haurà de debatre en anglès sobre els temes que estaran en una llista que lliurarà el jurat el dia del debat. Tant el tema, com la posició a defensar (a favor o en contra) es farà per sorteig en el moment del debat i en públic.

 

L’alumne/a no podrà portar apunts fets, ni diccionaris de cap mena i no podrà fer ús del mòbil en el decurs del debat. Això no obstant, podrà portar fulls en blanc i bolígraf per anotar el que vulgui per poder preparar la seva intervenció.

 

El temps de debat serà d’un mínim de 5 minuts i un màxim de 8 i es farà servir un sistema de micròfons.

 

Hi haurà un/a moderador/a del debat que farà el sorteig, tindrà la funció d’intervenir si no es respecten els torns de paraula, i dinamitzarà la conversa si està estancada.

 

El debat tindrà fases eliminatòries. El nombre d’aquestes fases dependrà del nombre d’inscrits. L’organització es reserva el dret d’anunciar el format definitiu després de tancar el període d’inscripció.

 

PREPARACIÓ: És important que l'alumne/a treballi l’argumentació a més de la competència lingüística i la pronunciació. El jurat atorgarà punts a les aportacions d’idees, argumentacions i contra-argumentacions que cada tema pugui suggerir.

 

DIA, LLOC DEL DEBAT I CONTACTES

 

Els debats seran oberts al públic i es podran enregistrar. Tindran lloc el divendres 13 d’abril del 2018 al matí, a les 10:00 h. La final, el mateix divendres a les 19:45 h. al Mercat Municipal de Tortosa.

 

El jurat estarà format per representants de la Universitat Rovira i Virgili, Swansea University, i de TEFA  


VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS


El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar el darrer debat, però els premis es lliuraran el dia de   la cerimònia de clausura, el dia 15 d’abril del 2018.

El premi serà personal i intransferible i en cas d'impossibilitat, serà pel següent classificat.


UNIVERSITY DEBATE QUESTIONS 2018


The government should pay for all university education. 

Health care should be free in all countries. 

Lawyers should make a higher salary than nurses.

Regional wealth should be distributed evenly across a country. 

Success in life means money.

Friendship is the most important relationship in life. 

Starting school later is beneficial to teenage brain development

The voting age should be lowered.

The driving age should be raised.

Governments should encourage students to go study to foreign countries.

All jobs should have the same schedule as schools so children can spend more time with their parents.

Small nations have a future and a say in a globalised world

Are you worried about the ozone cape?Do you think university students consume too much alcohol

Should both parents have the same paternity leave?
Should governments build more public libraries?
Should smoking be banned?
Should drugs consumption be prosecuted?
Should migrants from certain countries be banned?
Should minor languages be taught at schools?
Should Gibraltar be declared as Spanish?
Should Ceuta and Melilla be considered Moroccan?
Should tests be the most important part of an evaluation?
Should all University students know at least two languages, other than their mother tongue?
Should all University courses be taught in English, instead of Spanish or Catalan?
Are strikes useful?
Should printed books be banned in favor of ebooks?
Should Catalonia considera the third weekend of February as National Calçotada Day?

Should religious symbols be banned from public spaces?SENIOR DEBATE RULES


Poden participar els instituts i escoles públiques o privades, que s’hagin inscrit abans del 23 de març de 2018.Els nivells que podran participar són 3r i 4t d’E.S.O. No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

Cada centre participant seleccionarà 3 alumnes que hauran de debatre en anglès sobre els temes que estaran a una llista penjada a la página web del Festival. Tant el tema, com la posició a defensar (a favor o en contra) es farà per sorteig en el moment del debat i en públic.

L’alumne/a no podrà portar apunts fets, ni diccionaris de cap mena i no podrà portar mòbil. Això no obstant, podran portar fulls en blanc i bolígraf per anotar el que vulguin per poder preparar la seva intervenció.

El temps de debat serà d’un mínim de 5 minuts i un màxim de 8, i es farà servir un sistema de micròfons. Tots els membres   de l’equip han d’haver intervingut en algun moment del debat, tot i que no cal que respectin un ordre establert,. És a dir, que hauria d’intervenir aquell/a qui té la resposta adient. Això no obstant, si algun membre del grup no intervé, restarà punts.

Hi haurà un/a moderador/a del debat que farà el sorteig, tindrà la funció d’intervenir si no es respecten els torns de paraula, i dinamitzarà la conversa si està estancada.

 

El debat tindrà fases eliminatòries. El nombre d’aquestes fases dependrà del nombre d’inscrits. L’organització es reserva el dret de modificar el format definitiu després de tancar el període d’inscripció.

PREPARACIÓ: És important que el professorat treballi l’argumentació a més de la competència lingüística i la pronunciació. El jurat atorgarà punts a les aportacions d’idees, argumentacions i contra-argumentacions que cada tema pugui suggerir.

 

DIA, LLOC DEL DEBAT I CONTACTES

Els debats seran oberts al públic i es podran enregistrar. Tindrà lloc  divendres  13 d’abril del 2018 al matí, a les 10:00 h., a la sala d’actes de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.

El jurat estarà format per representants de la Universitat Rovira i Virgili, Swansea University, de l’Outdoor Education & Training Centre de Kilfinane i del TEFA  

 HIGH SCHOOL DEBATE QUESTIONS 2018

  1. Does technology make us more alone?

  2. Should Middle School students be drug tested?

  3. How young is too young for a selfphone?

  4. Should it be compulsory a second foreign language in high school?

  5. Mobile phones should be banned from schools.

  6. Teenagers should do 2 hours compulsory physical education every week in school.

  7. Sugary drinks and snacks should not be sold in schools.

  8. All students should be required to perform one year of community service.

  9. Sharing music online should be allowed.

  10. Is it fair to test animals for scientific investigation?


VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar el darrer debat, però els premis es lliuraran el dia de   la cerimònia de clausura, el dia 15 d’abril de 2018.


JUNIOR ENGLISH IN PRACTICE RULES

Poden participar els instituts i escoles públiques o privades, que s’hagin inscrit abans de divendres 23 de març de 2018:

 

Els nivells que podran participar són 1r i 2n d’ESO. No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

 

Cada centre participant haurà d’elaborar un vídeo d’un màxim de 5 minuts, amb la participació de 4 alumnes, sobre un dels temes següents:

- Com vius l’adolescència?

- L’aprenentatge d’una llengua estrangera a l’escola i en la vida quotidiana.

- Com seria el teu institut ideal?

- Com seria la teua vida sense les noves tecnologies?

- Què t’agrada de la població on vius?

 

Aquests vídeos s’han d’enviar abans de divendres 6 d’abril a l’adreça tortosaenglishfest@gmail.com.

Un jurat en seleccionarà 6. Els equips representants d’aquests sis centres, amb 4 estudiants per equip, passaran a la fase final, que constarà de dos proves eliminatòries. Tindrà lloc durant el matí del dia 13 d’abril a les aules de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.

Aquesta fase final consistirà en la construcció d’un diàleg per escrit, entre els 4 membre de cada equip, sobre diverses temes que se’ls facilitarà en el moment d’endegar l’activitat. Un jurat avaluarà els diàlegs corresponents, seguint uns criteris determinats, dos treballs dels quals seran seleccionats per a la final. Aquesta consistirà d’una prova que s’explicarà in situ. Els criteris es facilitaran directament als centres finalistes.

 

 

DIA, LLOC DE LA FASE FINAL I CONTACTES


La fase finalestarà oberta al públic i tindrà lloc divendres 13 d’abril de 2018 a les 10:00 h del matí, a la sala d’actes de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.

 

El jurat estarà format per representants de la Universitat Rovira i Virgili, Swansea University i TEFA.

 


VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS


El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar l’activitat final, però els premis es lliuraran el dia de la cerimònia de clausura, el dia 15 d’abril del 2018.

                                   

   

 

BASES DEL QUIZ CONTESTPoden participar les escoles públiques o privades, que s’hagin inscrit abans de divendres 23 març de 2018: El nivell que podrà participar és 6è d’Educació Primària. No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

 

Cada centre participant seleccionarà un equip de 4 alumnes que haurà de competir en anglès amb altres centres educatius. Cada equip tindrà  un capità que tindrà un comanament per a  respondre les preguntes que prèviament haurà consultat amb els companys del grup.

El concurs constarà de dues fases:  una primera fase amb  blocs de preguntes sobre el medi natural i social, esports, matemàtiques i cinema; una segona fase, amb els 4 equips amb millor classificació, tractarà  d'una lectura de petits textos de tipologia diversa (narratiu, expositiu, argumentatiu...) i després els grups respondran a preguntes que requeriran una bona comprensió lectora. Cada fase durarà com a màxim una hora. Si en aquest temps es produeix un empat, guanyarà l'equip que respongui abans i encerti a una pregunta final.


 Cada equip participant podrà portar com a suport 20 persones entre alumnes, mestres i pares.


Els concurs tindrà fases eliminatòries. El nombre d’aquestes fases dependrà del nombre de centres inscrits. L’organització es reserva el dret de modificar el format definitiu després de tancar el període d’inscripció.


 DIA, LLOC DEL DEBAT I CONTACTES


El concurs tindrà lloc divendres 13 d’abril de 2018 a les 10:00 h a les aules annexionades a la sala d’actes de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.


El concurs  serà obert al públic. Tots els concursos es podran enregistrar.

 

El jurat estarà format per 1 professor/a i un/a alumnne/a  de la Universitat Rovira i Virgili i un representant de TEFA.

 

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS


El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar el darrer concurs, però els premis es lliuraran el dia de la cerimònia de clausura, diumenge 15 d’abril del 2018.Contactes per a la inscripció i dubtes

de les categories Junior i Senior:

 

Irene Forés: irenefores@hotmail.com

     Clara Curto: clara_cuco85@hotmail.com

    Àngels Piquet: angelspiquet@gmail.com

Emigdi Subirats: emigdi@hotmail.com

 

Contactes per a la inscripció i dubtes

de la categoria University:

 

Àngels Piquet: angelspiquet@gmail.com