V CONCURS DE DEBATS DEL

TORTOSA ENGLISH FESTIVAL 

 UNIVERSITY/SENIOR/JUNIOR/PRIMARY SCHOOL


Contactes per a la inscripció i consultes

 de les categories Junior i Senior:

 

    Irene Forés: irenefores@hotmail.com

Francesca Estorach: ffestorac@gmail.com

Clara Curto: clara_cuco85@hotmail.com

 

Contactes per a la inscripció i consultes

de la categoria University:

                  

Àngels Piquet: angelspiquet@gmail.com       

           

 

BASES DEL DEBAT UNIVERSITARI

 

Poden participar els alumnes de qualsevol universitat i de qualsevol grau, que s’hagin inscrit abans del 20 març de 2017.

 

 No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

 

Cada alumne/a haurà de debatre en anglès sobre els temes que estaran en una llista que lliurarà el jurat el dia del debat. Tant el tema, com la posició a defensar (a favor o en contra) es farà per sorteig en el moment del debat i en públic.

 

L’alumne/a no podrà portar apunts fets, ni diccionaris de cap mena i no podrà fer ús del mòbil en el decurs del debat. Això no obstant, podrà portar fulls en blanc i bolígraf per anotar el que vulgui per poder preparar la seva intervenció.

 

El temps de debat serà d’un mínim de 5 minuts i un màxim de 8 i es farà servir un sistema de micròfons.

 

Hi haurà un/a moderador/a del debat que farà el sorteig, tindrà la funció d’intervenir si no es respecten els torns de paraula, i dinamitzarà la conversa si està estancada.

 

El debat tindrà fases eliminatòries. El nombre d’aquestes fases dependrà del nombre d’inscrits. L’organització es reserva el dret d’anunciar el format definitiu després de tancar el període d’inscripció.

 

PREPARACIÓ: És important que l'alumne/a treballi l’argumentació a més de la competència lingüística i la pronunciació. El jurat atorgarà punts a les aportacions d’idees, argumentacions i contra-argumentacions que cada tema pugui suggerir.

 

DIA, LLOC DEL DEBAT I CONTACTES

 

Els debats seran oberts al públic. Tots els debats es podran enregistrar.

 

El debat tindrà lloc el divendres 31 de març del 2017 al matí,aproximadament a les 12:00h, i immediatament abans de l'acte inaugural, a la sala d’actes de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.

 

El jurat estarà format per representants de la Universitat Rovira i Virgili, Swansea University, E.O.I i de T.E.F.A  


VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

 

El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar el darrer debat, però els premis es lliuraran el dia de   la cerimònia de clausura, el dia 31 març del 2017.

El premi consistirà en una estada d'una setmana a Wales amb un curs d'anglès a la universitat de Swansea (inclòs els vols d'avió i l'allotjament en família).

El premi serà personal i intransferible i en cas d'impossibilitat, serà pel següent classificat.


 

UNIVERSITY DEBATE QUESTIONS 2017

 

 

1.     The government should pay for all university education.

2.     National identification cards should be banned.

3.     Health care should be free in all countries.

4.     Lawyers should make a higher salary than nurses.

5.     Regional wealth should be distributed evenly across a country.

6.      Success in life means money.

7.     Friendship is the most important relationship in life.

8.     Arguments are essential for maintaining relationships.

9.     Starting school later is beneficial to teenage brain development.

10. The voting age should be lowered.

11.   The driving age should be raised.

12. Governments should encourage students to go study to foreign countries.

13. All jobs should have the same schedule as schools so children can spend more time with their parents.

 

 

                                                       

         

BASES DEL DEBAT SENIOR

 

Poden participar els instituts i escoles públiques o privades, que s’hagin inscrit abans del 20 març de 2017.

 

Els nivells que podran participar són 3r i 4t d’E.S.O. No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

 

Cada centre participant seleccionarà 3 alumnes que hauran de debatre en anglès sobre els temes que estaran a una llista que lliurarà el jurat el dia del debat. Tant el tema, com la posició a defensar (a favor o en contra) es farà per sorteig en el moment del debat i en públic.

 

L’alumne/a no podrà portar apunts fets, ni diccionaris cap mena i no podrà portar mòbil. Això no obstant, podran portar fulls en blanc i bolígraf per anotar el que vulguin per poder preparar la seva intervenció.

 

El temps de debat serà d’un mínim de 5 minuts i un màxim de 8 i es farà servir un sistema de micròfons. Tots els membres   de l’equip han d’haver intervingut en algun moment del debat, tot i que no cal que respectin un ordre establert, és a dir, que hauria d’intervenir aquell/a qui té la resposta adient. Això no obstant, si algun membre del grup no intervé, restarà punts.

 

Hi haurà un/a moderador/a del debat que farà el sorteig, tindrà la funció d’intervenir si no es respecten els torns de paraula, i dinamitzarà la conversa si està estancada.

 

El debat tindrà fases eliminatòries. El nombre d’aquestes fases dependrà del nombre d’inscrits. L’organització es reserva el dret de modificar el format definitiu després de tancar el període d’inscripció.

 

PREPARACIÓ: És important que el professorat treballi l’argumentació a més de la competència lingüística i la pronunciació. El jurat atorgarà punts a les aportacions d’idees, argumentacions i contra-argumentacions que cada tema pugui suggerir.

 

 

DIA, LLOC DEL DEBAT I CONTACTES

 

Els debats seran oberts al públic. Tots els debats es podran enregistrar.

 

El debat tindrà lloc el divendres 31 de març del 2017 al matí, hora a determinar, després de l’acte inaugural, a la sala d’actes de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.

 

El jurat estarà format per representants de la Universitat Rovira i Virgili, Swansea University, E.O.I i de T.E.F.A  

 

                                                       

 HIGH SCHOOL DEBATE QUESTIONS 2017

 

1.       Students should be educated in single-sex schools.

2.     People should spend more time learning their neighbouring countries languages & less time learning English.

3.     Mobile phones should be banned from schools.

4.     Teenagers should do 2 hours compulsory physical education every week in school.

5.       Women should stay at home and look after their children.

6.     Violent video games should not be sold to under 21s.

7.       Children should be responsible for caring for their elderly parents.

8.     It’s better to be an only child.

9.     Professional athletes should be drug tested on a regular basis.

10.   Sugary drinks and snacks should not be sold in schools.

11.   Parents are responsible for childhood obesity.

12.   All students should be required to perform one year of community service.
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

 

El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar el darrer debat, però els premis es lliuraran el dia de   la cerimònia de clausura, el dia 31 març del 2017.

 

BASES DEL DEBAT JUNIOR

 

Poden participar els instituts i escoles públiques o privades, que s’hagin inscrit abans del 20 març de 2017:

 

Els nivells que podran participar són 1r i 2n d’E.S.O. No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

 

Cada centre participant seleccionarà 5 alumnes que hauran de debatre en anglès sobre un tema en concret.

 

Cada escola representarà un punt de vista en nom d’un país o delegació, simulant el debat de les Nacions Unides. És a dir, estem metafòricament parlant a la sala de l’ONU i els alumnes representen a diversos països i a través d’un debat ordenat han d’arribar a un acord que millori el món d‘alguna manera.

 

Un cop siguin sabedors del tema i del país al qual representaran ( que es farà per sorteig allí mateix) tindran 15 minuts amb el seu professor (en privat) per llegir la informació que se’ls donarà i elaborar una breu presentació sobre el seu país, la posició que aquest adopta sobre el tema i els seus punts a defensar. Poden portar mòbils, tabletes i paper i bolígrafs per buscar més informació, si s’escau, i recollir-la.

 

Un cop comenci el debat, el moderador o president introduirà el tema i començarà l’exposició de les diferents delegacions.     Cada delegació haurà de fer una petita introducció exposant el seu posicionament i com el tema afecta específicament al seu país. En aquest moment, els alumnes que escolten, haurien d’agafar apunts per tal de saber la postura dels altres països.

 

A partir de llavors s’obrirà una ronda de debat, on les delegacions hauran de buscar solucions exposant propostes de consens. Per tant, els alumnes hauran de tenir clar quin és el punt de vista dels altres països per poder fer coalicions o acords amb els que tinguin els mateixos interessos u objectius, i intentar convèncer als que no.

Després de la primera ronda de debat, es deixaran 3 minuts perquè cada delegació escrigui una resolució i la proposi al president, argumentant-la. Aquest les passarà a votació i s’aprovaran si tots els països voten a favor.

 

En el moment en què els països arribin a un acord, s’acaba el debat. Si no han arribat a un consens en 45 minuts, el jurat donarà per acabar el debat.

 

Durant el debat, hi haurà un ordre. Quan algú vulgui el torn de paraula la demanarà aixecant una petita senyera del seu país i el president li donarà el torn a aquella delegació. No es pot parlar en veu alta mentre una altra delegació estigui fent la seva exposició. Això baixarà punts.

 

Per escollir als alumnes guanyadors el jurat tindrà en compte la fluïdesa, pronúncia i correcció, com així també l’argumentació i contra-argumentació. No es tindrà en compte quines delegacions han fet les resolucions que han sigut aprovades.

 

DIA, LLOC DEL DEBAT I CONTACTES

 

El debat tindrà lloc el divendres 31 març de 2017 al matí, hora a determinar, després de l’acte inaugural, a la sala d’actes de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.

 

Els debats seran oberts al públic. Tots els debats es podran enregistrar.

 

El jurat estarà format per representants de la Universitat Rovira i Virgili, Swansea University, E.O.I i de T.E.F.A.

 

 

 

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

 

El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar el darrer debat, però els premis es lliuraran el dia de   la cerimònia de clausura, el dia 2 d’abril del 2017.

                                       

 

BASES DEL QUIZ CONTEST

 

 

Poden participar les escoles públiques o privades, que s’hagin inscrit abans del 20 març de 2017:

 

El nivell que podrà participar és 6è d’E.P. No poden participar anglòfons ni alumnat voluntari al Festival.

 

Cada centre participant seleccionarà un equip de 4 alumnes que haurà de competir en anglès amb altres centres educatius. Cada equip tindrà un capità que tindrà un comandament per a respondre les preguntes que prèviament haurà consultat amb els companys del grup.

El concurs constarà de dues fases: una primera fase amb blocs de preguntes sobre el medi natural i social, esports, matemàtiques i cinema; una segona fase, amb els 4 equips amb millor classificació, tractarà d'una lectura de petits textos de tipologia diversa (narratiu, expositiu, argumentatiu...) i després els grups respondran a preguntes que requeriran una bona comprensió lectora. Cada fase durarà com a màxim una hora. Si en aquest temps es produeix un empat, guanyarà l'equip que respongui abans i encerti a una pregunta final.

 

 Cada equip participant podrà portar com a suport 20 persones entre alumnes, mestres i pares.

 

Els concurs tindrà fases eliminatòries. El nombre d’aquestes fases dependrà del nombre de centres inscrits. L’organització es reserva el dret de modificar el format definitiu després de tancar el període d’inscripció.

 

 

DIA, LLOC DEL DEBAT I CONTACTES

 

El concurs tindrà lloc el divendres 31 marzo de 2017 a les 10h a les aules annexionades a la sala d’actes de la Universitat Rovira i Virgili, Campus de les Terres de l’Ebre.

 

El concurs serà obert al públic. Tots els concursos es podran enregistrar.

 

El jurat estarà format per 1 professor/a i un/a alumnne/a de la Universitat Rovira i Virgili i un representant de T.E.F.A.

 

 

  VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

 

El veredicte final es farà públic un cop hagi deliberat el jurat en acabar el darrer concurs, però els premis es lliuraran el dia de   la cerimònia de clausura, el dia 2 d’abril del 2017.

El premi consistirà en una estada de cap de setmana al mes d'abril a La Masella. Hi participaran els quatre components del grup amb dos adults acompanyants i realitzan activitats  en anglès.

El premi serà personal per cada membre del grup guanyador i intransferible.


 

Contactes per a la inscripció i dubtes

 de les categories Junior i Senior:

 

Irene Forés: irenefores@hotmail.com

Francesca Estorach: ffestorac@gmail.com

Clara Curto: clara_cuco85@hotmail.com

 

Contactes per a la inscripció i dubtes

de la categoria University:

 

Àngels Piquet: angelspiquet@gmail.com